Lepaan Maakirjasto

Maakirjasto

Havainnekuvia

Alla on havainnekuvia laatikon rakenteesta, sekä laatikoiden järjestyksestä Lepaalla. Painamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sivuprofiili Sivuprofiili

Yläprofiili Yläprofiili
Maakirjasto ylhäältä Maakirjasto ylhäältä kuvattuna

Maakirjaston sijainti

Maanmittauslaitosopen_in_new

Viljavuusanalyysi

Alla on tarkempi maaperäanalyysi kaikista laatikoista.

Maa-analyysit

Alta löydät maaperäanalyysit mainituilta laatikoilta.

Laatikoissa L8 ja L9 on sama tuotteistettu kasvualusta kuin laatikossa L7. Laatikoissa L7 ja L8 on pohjalla murske, kun laatikossa L9 on pelkkä kasvualusta.


Mittauksista

Alla mittauksissa näytettävien tietojen kuvaukset:

  • Conductivity dS/m: Johtokyky, joka kuvastaa maan ravinnetilaa. Tavallisia maan johtokykyarvoja ovat 0,2 - 2 dS/m
  • Moisture %: Maan kosteus tilavuusprosentteina. Jokaisella maalajilla on oma optimiarvonsa.
  • Temperature °C: Maan lämpötila
  • Dielectricity: Kertoo, miten väliaine reagoi nopeasti muuttuvaan magneettikenttään.


360° kuvamateriaalia

Voit tutustua maakirjastoon 360-ympäristössä. Alue on kuvattu 30.9.2019. Kuva ei päivity. Kuvissa olevista tageista saat lisätietoa laatikoiden maa-aineksista.
Ota yhteyttä:


Tietoa maakirjastosta
Hannu Äystö
Sähköposti: hannu.aysto@hamk.fi
Puh. +358 50 574 5366
Sivuston kehitysehdotuksia
Juuso Saarinen
Sähköposti: juuso.saarinen@hamk.fi
Puh. +358 50 329 6697